domingo, 30 de junio de 2013

Educació Avui 2013 - Som-hi!

Els programes de formació docent han d'oferir als estudiants d’educació, futurs mestres, pedagogs i educadors socials, ambients d'aprenentatge enriquits  per la tecnologia, que els guiïn en la revisió de les seves idees preconcebudes sobre l'alfabetització. Moltes de les percepcions arrossegades pels estudiants de grau els condueixen a relacionar “l’alfabetització” amb l’acte d’escriure, "escriure" amb el mitjà del paper i "educar" amb la transmissió de coneixements. Els educadors del futur han de rebre orientació convenient en el context de l’educació superior per tal de revisar les seves idees preconcebudes sobre l'alfabetització i la tecnologia, les quals procedeixen de la seva experiència com a aprenents.

Part de la literatura sobre la tecnologia i l'educació ha desenvolupat com a hipòtesi que els estudiants d'avui en dia estan més familiaritzats amb les TIC que les generacions anteriors. Diferents autors han fet referència a aquest fenomen, utilitzant etiquetes com "nadius digitals" (Prensky, 2001), "Generació Net (N-Gen)" i la "Generació Y" (Weiler, 2005), per citar-ne només uns pocs. No obstant això, hi ha nombroses investigacions reticents respecte a la generalització de les capacitats reals dels estudiants. De fet, bona part de la recerca acadèmica (Li & Ranieri, 2010, Romero & de Oliveira, 2011) mostra que aquests supòsits s'han de prendre amb cautela. És innegable que un nombre creixent d'estudiants d'educació superior utilitzen les tecnologies en la seva vida quotidiana, però  en la meva recerca he identificat que els estudiants de Grau d’Educació poden passar per processos formatius amb un plantejament pedagògic i tecnològic, percebre una millora dels seus coneixements de tecnologia i un increment de la seva freqüència d’ús de la tecnologia, tot això sense experimentar una revisió més que superficial de les seves percepcions del que és un bon educador, el que sap o el que fa (de Oliveira et al, 2011).

No és gens fàcil convèncer els educadors, estudiants d’educació o professionals actius, a reemplaçar pràctiques tradicionals i abraçar noves tècniques comunicatives. Allí on la classe estàndard es realitza amb èxit, no és fàcil justificar la necessitat d'un ensenyament més creatiu, i en els entorns en què no es realitza amb èxit, tal com sosté l’Hayes (2011: 200), "és difícil per als mestres deixar anar la percepció de control que ofereixen les pràctiques de l'aula tradicional”. La reproducció, la repetició, la conservació i la tradició són tots signes de les pràctiques habituals, caracteritzades per l’ús rutinari d’estils i mitjans comunicatius d'una època que no canviava tan ràpid com canvia actualment

Acostar-me a les qüestions d'educació des d'un punt de vista social i comunicatiu implica entendre què és el que l'educació ha d'oferir perquè els escolars puguin viure vides productives a curt i mitjà termini. Per “vides productives” no s'ha d’entendre com relacionades amb els béns i serveis. El meu compromís és el de posar les necessitats humanes per a una vida satisfactòria i positiva com valors no negociables. Quan aprenem com quan ensenyem, no simplement utilitzem uns sistemes de representació externs a la nostra manera de viure en la societat. El que fem, com exposa Kress (2006), és posicionar-nos en el món, expressant una orientació que és cultural, social i històrica. Per aquesta raó, el disseny pedagògic de cada professor i la seva disponibilitat per trencar convencions i innovar depèn, entre altres coses, de la seva obertura a trencar convencions i crear noves formes de resoldre els dilemes docents de cada dia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario